Fakta om toilethygiejne

Eleverne og rengøringspersonalet får opmærksomhed og forældre får større tiltro til skolen. Bedre hygiejne giver færre sygedage og eleverne kan koncentrere sig i timerne. Rengøringsselskabet bliver synligt og kendt for god service.
kampagne-skoletaske

Elever

Ifølge Børns Vilkår holder over 50% af alle skolebørn sig, fordi skoltens toiletter er så klamme. Vi hjælper skolebørn til at benytte toiletterne, det gør dem mere koncentreret i undervisningen. Vi lærer eleverne om toilethygiejne og selvbetjening, hvis toilettet er ulækkert.

kampagne-briller

Lærer

Vi underviser lærerne i hygiejnkampagnen og der udleveres informationsmateriale. I samarbejde med lærere skabes et bedre arbejdsmiljø med færre sygedage. Eleverne bliver mere koncentreret i timerne, når de ikke sidder og skal holde sig.

Rengøringen

For at kommunikere med rengøringspersonalet produceres en informationsfilm, da det kan være svært at samle dem alle til et møde. Rengøringspersonale bliver delagtiggjort og det resulterer i et bedre arbejdsmiljø. Personalet føler at deres arbejde bliver værdsat.

kampagne-hypno

Filosofi

Vi arbejder ud fra en Nudgingstrategi. Det går ud på at "charmere" eleverne. Vi tror ikke på en løftet pegefinger over for børnene.

kampagne-proces

Proces

Vi opsætter skilte på toiletterne: "Vask hænder" og "Sprit af" samt skydeskiver i wc-kummen. Vi underviser lærere og elever.

kampagne-pris

Pris

Pris på en toiletkampagne kan variere. Alt efter hvor engageret personale og elever er.

Kontakt Brave om skoletoiletter