INFORMATIONER Toiletkampagne

nudging-kampagne

En beskrivelse af nudging strategien

  • 7 år siden
  • Af admin

Vanens magt er stor og har betydning for de mange valg vi træffer i hverdagen. Det er derfor vigtigt at finde nye veje og måder at påvirke samfundet i en sundere retning. Indenfor denne udvikling, vinder begrebet ”nudging” stadig større anerkendelse.

 

HVAD ER NUDGING

Nudging er en nyere tendens indenfor bl.a. sundhedsområdet, der handler om blidt at ”skubbe” forbrugeren til f.eks. at handle sundere ind. Et væsentligt element er, at du som forbruger frit skal kunne vælge hvad du køber. Målet er at gøre det sunde valg, til det lette valg, uden at indskrænke dine valgmuligheder gennem forbud eller prisforskelle. Et nudge kunne eksempelvis være at opstille grøntsager ved siden af køddisken i supermarkedet, for at minde forbrugeren om at købe grøntsager til kødet. Nudging arbejder således med at påvirke dine valg ved hjælp af små ændringer i valgsituationen.

Den legende arbejdsplads

Tre ernærings- og sundhedsstuderende udførte i en bachelorpraktik hos Kræftens Bekæmpelse et tre uger langt ”nudge” for 101 ansatte på DTU. Projektets fokus var at få de ansatte til at røre sig mere gennem leg, fordi daglig bevægelse og en aktiv hverdag kan nedsætte risikoen for bl.a. kræft. De studerende opsatte derfor kæmpe kryds og bollespil på gangene, satte fodboldmål op og hængte små eventyr op om forskellige ”muskler der elsker at røre sig”. De studerende oplevede stor forskel på, hvordan deres nudges blev modtaget. ”Nudging virker bedst når folk ikke tænker over hvad baggrunden for det er” konstaterer Andreas Høgfeldt, en af de tre studerende. ”En vigtig erfaring er derfor, at det er altafgørende med et indgående kendskab til folks arbejdskultur og bevægelsesmønstre” afslutter han.

Efter at have leget sig igennem de tre uger forsøgene varede, følte næsten 80 pct. af de ansatte, at tiltagene havde fået dem til at bevæge sig mere. Så godt som alle ansatte var positive overfor lignende tiltag i fremtiden.

Fokus på nudging i Danmark

I USA og England bruges principperne om nudging allerede til at fremme sundhed og velfærd. Og i Danmark får nudging stadigt større opmærksomhed som en lovende strategi for at gøre det lettere at træffe sundere valg.